บริการสิ่งพิมพ์ทั่วไป

> พิมพ์แผ่นพับพ์ ใบปลิว โปสเตอร์ โบรชัวร์
> พิมพ์แคตตาล็อก พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร
> พิมพ์นิตยสาร พิมพ์แมกกาซีน
> พิมพ์รายงานประจำปี ปฏิทิน การ์ดเชิญ
> การ์ดแต่งงาน นามบัตร พิมพ์หัวจดหมาย
> พิมพ์ซอง พิมพ์แบบฟอร์ม
> แฟ้มประเภทต่างๆและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์

> พิมพ์กล่องกระดาษ พิมพ์ถุงกระดาษ
> บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

บริการด้านอื่นๆ

> รับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
> และปรึกษาด้านการพิมพ์ทุกชนิด

เรื่องน่ารูู้

> วิวัฒนาการพิมพ์
> การพิมพ์ในประเทศไทย
> ประวัติการพิมพ์ offset

> ปัญหาเรื่อง RGB กับ CMYK

 
 
 
หน้าแรก

เกี่ยวกับบริษัท

ผลงานพิมพ์ เรื่องน่ารู้ แผนที่ิ

ติดต่อบริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด
เลขที่ 2 หมู่ 3 ถนนโพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-220582, 043-326739 ,089-4224139 Fax.043-328459 E - mail : penprint@penprinting.co.th